กลุ่ม เวียงชัย

สถานที่: 
โรงพยาบาล สมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย
วันที่ประชุม: 
พฤหัสบดี
เวลาเริ่มประชุม: 
1000 น
ชนิดของการประชุม: 
ผู้บรรยาย
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
สนั่น
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
095-2369935
อีเมลล์สำหรับติดต่อ: 
kalya250988@gmail.com
ภาษา: 
English
Thai

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
พฤหัสบดี 1000 น ผู้บรรยาย เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย