Ban Phe gropp

Första södagen i månaden: steg möte
Andra söndagen i månaden: Stora Boken möte
Tredje söndagen i månaden: Traditons möte följt av Tema möte
Fjärde söndagen i månaden: Tema möte
 

First Sundayof the month: step meeting
Second Sunday of the month: Big Book meeting
Third Sunday of the month: traditons meeting followed by Theme meeting
Fourth Sunday of the month: Theme meeting

Location: 
Eastern Swedish School Ban Phe
Taxi Instructions: 

ca fem kilometer öster om Ban Phe på vägen mot Mae Phim. Från Ban Phe
kör bil efter Suan Son Beach, havet på höger sida. I slutet en kurva från
stranden följ vägen. Efter ca 2-3 km är en 7-eleven. Stanna där för att
någon ska hämta dig. Mikael 08-435 890 97, Håkan 08-319 850 79, Torbjörn
08-313 706 96
about five kilometers east of Ban Phe on the road to Mae Phim. From Ban Phe
drive after Suan Son Beach, the ocean on the right. In the end a curve from
the beach follow the road. After about 2-3 km is a 7-eleven. Stay there for
someone to pick you up. Mikael 08-435890 97, Hakan 08-319850 79, Torbjorn
08-313 706 96

Meeting Day: 
Sunday
Meeting Start Time: 
1600 hrs
Meeting Type: 
Big Book Study
Open/Closed: 
Closed
Meeting Language: 
Swedish

All Meetings at this Location

Day of Week Meeting Start Time Meeting Type Open/Closed Language
Sunday 1600 hrs Big Book Study Closed Swedish