กลุ่มนางรอง​เอเอ

สถานที่

ไทย
โรงพยาบาลนางรอง ห้องชุมชนฟ้าใส ตึกผู้ป่วยนอกหลังเก่า
นางรอง​
บุรีรัมย์

วันที่ประชุม
อังคาร
เวลาเริ่มประชุม
1000 น
ชนิดของการประชุม
เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ
Map

14.634773, 102.787201

Meeting Special Notes

Contact List: Chompoo-Thai (062-3294565)/  Aaron-English   (080-698-5796)

เปิด / ปิด
เปิด
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
F2F-Online-Hybrid
F2F
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ชื่อสำหรับติดต่อ
คุณ ชมพู่ /Aaron - English /
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
062-3294565 T/ 08 0698 5796 E
อีเมลล์สำหรับติดต่อ
cpkunlaya@gmail.com

Meetings at this Location

Day Start Time Meeting Type Open/Closed Language
กลุ่มนางรอง​เอเอ อังคาร 1000 น เรียนรู้ในหนังสือ Big Book ของ เอเอ เปิด ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย