กลุ่มผู้ติดสุราเรี้อรังนิรนาม - โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

สถานที่: 
โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ตึกแปดชั้น ชั้น 1 เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพ มหานคร
วันที่ประชุม: 
อังคาร
เวลาเริ่มประชุม: 
1230 น
ชนิดของการประชุม: 
หัวข้ออภิปราย/ผู้เริ่มใหม่
เปิด / ปิด: 
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ: 
อ้อ
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ: 
0641519441
อีเมลล์สำหรับติดต่อ: 
klaypaksee_jk@hotmail.com
ภาษา: 
Thai

All Meetings at this Location

วันของสัปดาห์ เวลาเริ่มต้น ประเภทการประชุม เปิด / ปิด ภาษา
อังคาร 1230 น หัวข้ออภิปราย/ผู้เริ่มใหม่ เปิด ภาษาไทย

AA ข้อมูลภาษาไทย

Announcements

Due to the uncertainty of the ongoing international travel restrictions due to Covid-19 and restrictions on large gatherings, the 2022 AA Thailand Roundup Committee has decided to postpone the February 2022 Roundup and focus on the 2023 Roundup.

 

The Thai Language 12 & 12 is now available and 4 newly translated pamphlets plus wall hangings of Serenity Prayer and 12 Steps and 12 Traditions
link for current inventory - all books and pamphlets --
Please note: certain items are out of stock in NY and back orders on them are indicated
 
 
Asian Roundups and Conventions listed under Events Tab with flyers

 

 

 Hosted by Pantheon with our thanks.