ประชุมกลุ่มเปิดสำหรับผู้ติดสุราที่มาใหม่

ภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร
วันที่ประชุม
พฤหัสบดี
เวลาเริ่มประชุม
1330 น
ชนิดของการประชุม
อยู่อย่างไม่เมา
เปิด / ปิด
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ
วี
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
0620030444
ภาษา
ภาษาไทย
Meeting Special Notes

สถานที่ห้องประชุม เบอร์10 โรงพยาบาลสวนปรุง

Map

13.767737, 100.534636

สถานที่

โรงพยาบาลสวนปรุง
ไทย

Meetings at this Location

Day Start Time Meeting Type Open/Closed Language
ประชุมกลุ่มเปิดสำหรับผู้ติดสุราที่มาใหม่ พฤหัสบดี 1330 น อยู่อย่างไม่เมา เปิด ภาษาไทย