เอเอ แม่สอด

ภูมิภาค
ภาคเหนือ
วันที่ประชุม
พฤหัสบดี
เวลาเริ่มประชุม
1900 น
ชนิดของการประชุม
ผู้นำเป็นผู้เลือก
เปิด / ปิด
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ
Dr.R
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
0898666364
อีเมลล์สำหรับติดต่อ
rahulsnarula@hotmail.com
ภาษา
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
Meeting Special Notes

As we are a small number of AA in Maesot currently please call to confirm 089-866-6364 or 096-298-7993

Map

16.710921, 98.564047