กลุ่มภูเก็ต

สถานที่

ไทย
Call
อ.เมือง
ภูเก็ต

วันที่ประชุม
กรุณาติดต่อ
เวลาเริ่มประชุม
กรุณาติดต่อ
ชนิดของการประชุม
ผู้นำเป็นผู้เลือก
Map

7.906508, 98.391001

เปิด / ปิด
เปิด
ภูมิภาค
ภาคใต้
ภาษา
ภาษาไทย
ชื่อสำหรับติดต่อ
Peter J
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
081 895 4763

Meetings at this Location

Day Start Time Meeting Type Open/Closed Language
กลุ่มภูเก็ต กรุณาติดต่อ กรุณาติดต่อ ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาไทย