กลุ่มภูเก็ต

ภูมิภาค
ภาคใต้
วันที่ประชุม
กรุณาติดต่อ
เวลาเริ่มประชุม
กรุณาติดต่อ
ชนิดของการประชุม
ผู้นำเป็นผู้เลือก
เปิด / ปิด
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ
Peter J
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
081 895 4763
ภาษา
ภาษาไทย
Map

7.906508, 98.391001

สถานที่

Call
ภูเก็ต
ไทย

Meetings at this Location

Day Start Time Meeting Type Open/Closed Language
กลุ่มภูเก็ต กรุณาติดต่อ กรุณาติดต่อ ผู้นำเป็นผู้เลือก เปิด ภาษาไทย