โรงพยาบาล เวียงหนองล่อง

ภูมิภาค
ภาคเหนือ
วันที่ประชุม
กรุณาติดต่อ
เวลาเริ่มประชุม
กรุณาติดต่อ
ชนิดของการประชุม
12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ
เปิด / ปิด
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ
K. So
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
084-614-9276
ภาษา
ภาษาไทย
Meeting Special Notes

Meet once a month Time and date depend on the nurse and the patient. Contact K Fortress 084-753-4938

Map

18.424733340962, 98.746318817139

สถานที่

Wiang Nong Long Hospital
ลำพูน
ไทย

Meetings at this Location

Day Start Time Meeting Type Open/Closed Language
โรงพยาบาล เวียงหนองล่อง กรุณาติดต่อ กรุณาติดต่อ 12 ขั้นตอน และ 12 ธรรมเนียมปฏิบัติ เปิด ภาษาไทย