สี่สิบเก้า

สถานที่

ไทย
ตึกแปดชั้น รพ.พระมงกุฏเกล้า อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
315 ถ.ราชวิถี
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพมหานคร

วันที่ประชุม
อังคาร
เวลาเริ่มประชุม
1200 น
ชนิดของการประชุม
กลับสู่พื้นฐาน
Map

13.767737, 100.534636

Meeting Special Notes

ตึกแปดชั้น ชั้น 1st ห้องข้างopd จิตเวช

เปิด / ปิด
เปิด
ภูมิภาค
กรุงเทพมหานคร
F2F-Online-Hybrid
F2F
ภาษา
ภาษาไทย
ชื่อสำหรับติดต่อ
อ้อ
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
0641519441
อีเมลล์สำหรับติดต่อ
klaypaksee_jk@hotmail.com
Pictures
Image
Thai meeting sign

Meetings at this Location

Day Start Time Meeting Type Open/Closed Language
หัวข้อ อาทิตย์ 1300 น หัวข้ออภิปราย เปิด ภาษาไทย
สี่สิบเก้า อังคาร 1200 น กลับสู่พื้นฐาน เปิด ภาษาไทย