ขอนแก่น

ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
วันที่ประชุม
พฤหัสบดี
เวลาเริ่มประชุม
1500 น
ชนิดของการประชุม
กลับสู่พื้นฐาน
เปิด / ปิด
เปิด
ชื่อสำหรับติดต่อ
คุณ เจ็ท
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
093 445 4414
ภาษา
ภาษาไทย
Map

16.466498, 102.800977