ขอนแก่น

วันที่ประชุม
ศุกร์
เวลาเริ่มประชุม
1500 น
ชนิดของการประชุม
อยู่อย่างไม่เมา
Map

16.466477, 102.800966

เปิด / ปิด
เปิด
ภูมิภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)
ภาษา
ภาษาไทย
ชื่อสำหรับติดต่อ
คุณ เจ็ท
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อ
093 445 4414